Методологія

Польовий етап дослідження здійснювався Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова і тривав з 26 жовтня по 1 листопада 2018 року. Основні етапи включали адаптацію опитувальника, наданого замовником, супровідного інструментарію, проведення польового етапу (інтерв’ю з респондентами), контроль роботи інтерв’юерів, кодування, введення і логічний контроль інформації.

Вибірка дослідження є випадковою на всіх етапах, окрім останнього, на якому відбір респондентів відбувався за квотами, і репрезентативної для дорослого населення України. Опитування відбувалося у всіх областях України і Києві, до участі в опитуванні було залучено 108 інтерв’юерів.

У результаті польового етапу було зібрано 2013 опитувальників. Кодування опитувальників здійснювалося кваліфікованими фахівцями. При кодуванні здійснювався контроль правильності заповнення опитувальників. Порівняння демографічних розподілів із статистичними даними для оцінки репрезентативності показує, що максимальна розбіжність між ними становить 1,7%.

Було відібрано 122 населених пунктів (з них 65 міських і 57 сільських населених пунктів). Теоретична помилка для вибірки розміром в 2013 респондентів становить D = 2,23%. Максимальна статистична похибка вибірки з урахуванням дизайн-ефекту дорівнює 2,23*1,232= 2,8%. Частка респондентів, які взяли участь в опитуванні 60,6%, частка відмов 39,4%.

Мета дослідження

Метою дослідження було вивчення читацької аудиторії України.